การซื้อ Activation Code ของ Muskbot

สำหรับผู้ที่สมัครและเชื่อมต่อ Muskbot กับ Binance เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องโอนเหรียญ USDT เพื่อทำการเช่าบอทรายปีเป็นจำนวนเงิน 150 USDT ก่อนที่จะใช้งานบอท และมีค่าคอมของการเทรดเป็น USDT เช่นกัน

วิดีโอสอนขั้นตอนการโอน USDT เข้า Muskbot ก่อนทำการซื้อ Activation Code

วิดีโอสอนขั้นตอนการซื้อ Activation Code

ขั้นตอนการซื้อ Activation Code

1. เข้าไปที่เมนูและเลือก My Activation Code

2. เลือกกดปุ่ม Purchase ในกรณีนี้เราต้องโอน USDT เข้ามาใน Muskbot แล้ว

3. กด Confirm และท่านจะได้ Activation Code

4. คัดลอก Activation Code และเข้าที่เมนูหลัก กด Renewal และกด Confirm เป็นอันเสร็จสิ้น